การสังเกตและผิดปกติ และ วิธีการแก้ไขสำหรับช่างทำเล็บ

-

การสังเกตและผิดปกติ และ วิธีการแก้ไขสำหรับช่างทำเล็บ

อาชีพช่างทำเล็บเป็นส่วนหนึ่ง ที่ต้องพบเจอเล็บของลูกค้าหลากหลายรูปแบบและอาชีพของลูกค้าแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล็บเป็นโรคหรืออักเสบ เช่นผู้ทำงานชนิดที่ต้องใช้มือจุ่มในน้ำยาที่เป็นด่างบ่อยๆ จะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่าย ทั้งนี้เพราะน้ำมันธรรมชาติจะซึมออกจากผิวหนังทุกครั้งที่มือสัมผัสกับสบู่น้ำยาหรือสารอื่นๆมือของช่างเสริมสวยนั้นจะต้องสัมผัสเครื่องเคมีภัณฑ์ต่างๆอยู่ทุกวันบางชนิดก็เป็นอันตราย ดังนั้นช่างเสริมสวยควรป้องกันมือและเล็บโดยการใช้เรียนทำเล็บ สำหรับช่างทำเล็บควรมีความรู้ในเรื่องของปัญหาของเล็บแต่ละแบบและการแก้ไขตกแต่งเล็บที่ถูกต้องให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก การใช้อุปกรณ์ทำเล็บให้เหมาะสมและถูกต้องกับปัญหาของเล็บแต่ละรูปแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยและลดการติดเชื้อ อุปกรณ์ทำเล็บควรสะอาดและได้มาตรฐาน และ ช่างทำเล็บ รู้จักขั้นตอนการทำเล็บที่ถูกต้องด้วยค่ะ

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments