ช่างทำเล็บควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งเล็บ

ช่างทำเล็บควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งเล็บ

                           ช่างทำเล็บควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งเล็บ

ก่อนที่จะเรียนทำเล็บหรือเป็นช่างทำเล็บ ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งเล็บ เล็บผิดปกติและวิธีการแก้ไข   1.เล็บผิดปกติและการแก้ไข อาชีพเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล็บเป็นโรคหรืออักเสบ ผู้ทำงานนี้ต้องใช้มือจุ่มในน้ำยาที่เป็นด่างบ่อยๆ จะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่าย ทั้งนี้เพราะน้ำมันธรรมชาติ จะซึมออกจากผิวหนัง ทุกครั้งที่สัมผัสกับสบู่  เล็บผิดปกติและมีการแก้ไขดังนี้ 1.เล็บเป็นจุดขาว หรือที่เรียกว่าเล็บออกดอก ไม่แสดงว่าเล็บป่วย แต่อาจเกิดจากการบาดเจ็บที่ฐานเล็บ ต้องระมัดระวังฐานเล็บอย่าให้ได้รับการกระทบกระเทือน  2.เล็บหนา มักเกิดจากความผิดปกติของเล็บไปในทางขวาง มากกว่าทางยาวอาจจะเกิดจากการอักเสบเฉพาะแห่ง ถ้าไม่มีการอักเสบก็แต่งเล็บได้  3.เล็บเปลือกไข่ เล็บชนิดนี้ตังเล็บบางมากมีสีขาว โค้งงอได้มากกว่าปกติ ตัวเล็บจะแยกออกจากปลายเล็บ และตรงปลายเล็บจะงุ้มความผิดปกตินี้ อาจจะเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีอาการทางประสาท ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเล็บชนิดนี้บอบบางง่าย  4.เล็บเขียวคล้ำ เนื่องมาจากโลหิตหมุนเวียนไม่สะดวก หรือเป็นโรคเกี่ยวกับหัวจืเล็บช้ำ มองเห็นเป็นสีม่วงแก่ อาจเกิดขึ้นจากการได้รับบาดเจ็บหรือการกระทบกระแทกแรงๆ จนโลหิตออกที่ฐานเล็บ เลือดที่แห้งจะติดอยู่กับใต้เล็บหรือติดเล็บ ซึ่งงอกออกต้องค่อยๆ แต่งเล็บและทาเล็บปิดรอยที่ช้ำเสีย  5.เล็บแตก หรือเปราะหัก เกิดจากเล็บหรือนิ้วมือ ได้รับบาดเจ็บจากการตะไบเล็บอย่างไม่ระมัดระวัง หรือใส่น้ำยาทาหนังรอบเล็บมากเกินไป ใช้ตะไบทรายข้างละเอียดตะไบเล็บ ในการแต่งเล็บพยายามให้ หนังรอบๆ เล็บชุ่มอยู่เสมอ โดยการใช้ครีมหรือน้ำมันทาบริเวณเล็บอยู่เสมอ  6.เล็บเป็นคลื่น คลื่นมี2 ชนิด คือคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง เนื่องมาจากฐานเล็บ หรือเซลล์ตรงใกล้โคนเล็บ ได้รับบาดเจ็บในการตะไบเล็บ  7.เล็บขบเป็นได้ทั้งเล็บมือและเล็บเท้าอาการที่เป็น คือ เล็บจะงอกหรือเจริญเติบโตเข้าไปในเนื้อทำให้เล็บบวมได้ อย่าตะไปตรงมุมเล็บ เข้าลึกจนเกินไป