เล็บเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังคุ้มกันปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเป็นที่รวมของศูนย์ประสาท

เล็บเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังคุ้มกันปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเป็นที่รวมของศูนย์ประสาท

เล็บเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังคุ้มกันปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเป็นที่รวมของศูนย์ประสาท

เล็บ การเจริญเติบโตของเล็บจะเจริญงอกยาวออกไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยเติบโตออกจากโคลนเล็บ ไปทางปลายเล็บ เล็บของผู้ใหญ่ปกติจะเติบโตประมาณ 1/8 นิ้ว ในหนึ่งเดือน เล็บจะยาวได้เร็วในหน้าร้อนมากกว่าหน้าหนาว เล็บของเด็กจะยาวเร็วกว่าผู้ใหญ่ เล็บมือนิ้วกลางจะยาวเร็ว  การประกอบอาชีพทำเล็บ เป็นส่วนสำคัญที่สุด ช่างทำเล็บนอกจากจะมีฝีมือ ด้านนี้แล้วต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ โครงสร้างของเล็บ 1. ตัวเล็บหรือแผ่นเล็บเป็นส่วนที่มองเห็นได้ตั้งอยู่บนพื้นเล็บหรือฐานเล็บงอกออกจากโคนเล็บ  2.โคนหรือรากเล็บ อยู่ที่ฐานของเล็บและอยู่ภายใต้ผิวหนัง รากของเล็บเกิดจากเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตขึ้นมา 3.ปลายสุดของเล็บ เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของเล็บ และปลายสุดของนิ้วมือ  ประกอบอาชีพทำเล็บเรียนทำเล็บ 1.การเลือกทำเลที่ตั้ง ควรเลือกอยู่ในด้านเจริณแล้วซึ่งจะมีต้องมีคนเดินผ่านไปมา และควรอยู่ใกล้ร้านค้าอื่นๆหรือศูนย์การค้าต่างๆ ก็จะเป็นทำเลที่เหมาะสม ก่อนตัดสินใจตั้งร้านควรศึกษาสภาพร้านค้าในบริเวณนั้นก่อน ควรทำสัญญาเช่าร้านให้ถูกต้อง ใบสัญญาควรระบุถึงการเปลี่ยนแปลงตกแต่งร้าน เช่น ทาสี ติดตั้งตู้โชว์ เพื่อความเหมาะสมของร้าน  2.การจัดร้าน เมื่อเลือกสถานที่แล้ว ขั้นตอนต่อไป เป็นการจัดร้าน โดยการหาเครื่องมือเครื่องใช้ มาทำการตกแต่งร้าน ตามลำดับ เครื่องใช้ของประจำที่และอุปกรณ์นั้นการเลือกควรคำนึงถึงราคา  3.การบริการ งานเสริมสวยนอกจากจะมีฝีมือในด้านการทำเล็บแล้ว เราต้องให้คำแนะนำและบริการ ช่างเสริมสวยจะทำหน้าที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริการได้มากและสามารถพูดให้เข้าใจและเกิดความเชื่อถือแก่ผู้บริการ  4.การจัดการ ก่อนที่จะทำการเปิดร้านเสริมสวย ควรวางแผนการดำเนินงาน การจัดการไว้ก่อน เพื่อให้ได้ผลดี ต้องอาศัยการจัดการที่ดี ผู้จัดการร้านเสริมสวยจะต้องดูแลและควบคุม   5.การคิดค่าบริการ ก่อนจะเปิดดำเนินการ ควรกำหนดราคาค่าบริการงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำเล็บตกแต่งเล็บ โดยการเขียนราคาค่าบริการไว้ให้ผู้บริการติดไว้ให้ผู้บริการมองเห็น