โปรโมชั่น เรียนเพ้นท์เล็บมืออาชีพ

โปรโมชั่น เรียนเพ้นท์เล็บมืออาชีพ

PROMOTION

 1.  เพ้นท์เล็บด้วยพู่กันปลายแหลม
 2. การตกแต่งด้วยคริสตัล
 3. การปั้นนูนสามดี อคิลิค
 4. การต่อ พีวีซี
 5. การเตรียมหน้าเล็บ
 6. การต่อเล็บ อคิลิคแบบติดทิปทุกรูปแบบ
 7. การเติมโคลนเล็บ อคิลิค
 8. การถอด อคิลิค และการบำรุงหลังถอด
 9. การต่อเล็บ ยูวีเจล และการต่อทิปทุกรูปแบบ
 10. การต่อเล็บ ยูวีเจลและการขึ้นฟอร์มทุกรูปแบบ
 11. การเติมโคลนเล็บ ยูวีเจล
 12. การถอดเล็บเจลและการบำรุงหลังถอด
 13. การทาสีเจล
 14. การเพ้นท์เจล
 15. การตกแต่งทรงเล็บ
 16. การทำสปามือ สปาเท้า
 17. การทำพาราฟินทรีทเม้นท์

 สมัครภายในเดือนนี้ลดทันที 15%