การต่ออะคริลิคแบบต่างๆและขั้นตอนการต่อแบบฝังลายแฟนซี

การต่ออะคริลิคแบบต่างๆและขั้นตอนการต่อแบบฝังลายแฟนซี

การต่ออะคริลิคแบบต่างๆและขั้นตอนการต่อแบบฝังลายแฟนซี

การทำเล็บอะคริลิคจะแบ่งเป็น 5 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือการต่อเล็บอะคริลิคแบบธรรมดาสามารถใช้สีขาวหรือสีใสธรรมชาติ ต่อสร้างทรงให้เป็นเนื้อสีเดียวทั้งเล็บได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมสิ่งอื่นใดลงไปบนเนื้อเล็บ

ประเภทที่ 2 การต่อเล็บอะคริลิคแบบเป็นปลายขาวหรือการตัดปลายขาวคือการทำให้ปลายเล็บที่มีส่วนโค้งเว้านั้นมีสีขาวส่วนตรงเนื้อเล็บใช้สีชมพูหรือสีใสในการต่อ

ประเภทที่ 3 การต่อเล็บอะคริลิคแบบปลายตัดกากเพชรหรือการฝังกากเพชรลงไปบน ส่วนโค้งของเนื้อเล็บโดยใช้สีใสหรือสีชมพูอ่อนในการต่อ

ประเภทที่ 4 คือการฝังลายอะคริลิคแบบกากเพชร ส่วนของเล็บหรือปลายเล็บจะมีการฝังกากเพชรลงไปโดยใช้สีใสหรือสีชมพูอ่อนในการต่อเล็บ

ประเภทที่ 5 คือการฝังลายแฟนซีแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝังลายสติกเกอร์การฝังดอกไม้แห้งการฝังฟีโม่ลงไปบนเล็บเราจะใช้อะคริลิคสีชมพูหรือสีใสในการต่อเล็บ

สำหรับการต่อเล็บอะคริลิคที่นำมาเสนอวันนี้จะเป็นการต่อเล็บอะคริลิคแบบฝังลายแฟนซีลองมาดูว่ามีขั้นตอนวิธีการทำ อย่างไรบ้าง

การต่ออะคริลิคแบบฝังลายแฟนซี

วิธีขั้นตอนการทำ

  1. เตรียมหน้าเล็บ
    2. ทากันเชื้อราบาง ๆ
  2. ทา Primer
  3. ใช้พู่กันนำผงอะคริลิคมาต่อเล็บให้ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ
  4. ใช้น้ำยาผสมอะคริลิค (ACRYLIC LIQUID) ทาตรงจุดที่ต้องการที่จะฝังลาย
  5. เริ่มฝังลายตามที่ต้องการ
  6. นำผงอะคริลิคสีใสทาปิดทั้งเล็บ
  7. แต่งทรงเล็บด้วยตะไบหยาบ ตะไบโฟม ตะไบเงา จนเรียบ และได้ทรงเล็บตามที่ต้องการ
  8. เคลือบใส (TOP) แล้วอบด้วยเครื่องอบ UV เจล 30 วินาที

การต่อเล็บอะคริลิค คือ สามารถเลือกความยาวและทรงเล็บที่ต้องการได้ คงทนและอยู่ได้นานกว่า 2 อาทิตย์ สามารถเติมโคนได้ ใส่ลวดลายและทาสีได้ตามความต้องการ มีรูปแบบให้เลือกต่อหลากหลาย ดังที่กล่าวมาข้างต้น และในปัจจุบันมีสถาบันสอนวิชาชีพที่เปิดสอน การทำเล็บ หลักสูตรเรียนทำเล็บขึ้นมาสำหรับคนที่ชื่นชอบในการทำเล็บและ อยากเรียนรู้การทำเล็บที่ถูกต้อง ตามขั้นตอนวิธี เทคนิคต่างๆค่ะ

สนใจเรียนหลักสูตรช่างทำเล็บมืออาชีพ  ติดต่อ “ครูมด”

เยี่ยมชมFacebook:     https://www.facebook.com/Nailart.By.BSA/

เยี่ยมชมเว็ปไซส์    https://www.bsanailart.com